Ändrade rutiner ska förhindra olyckor på återvinningsstationer

3:01 min

I oktober exploderade ett litiumbatteri på en återvinningsstation i Västerås. Nya rutiner ska förhindra att det händer igen.

Från att tidigare ha förvarats i samma behållare som övriga batterier ligger litiumbatterierna nu separerade och omgivna av vermikulit.

– Det är ett material som dämpar en eventuell brand, säger Bengt Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

Företaget El-kretsen har producentansvaret för batterierna och separationen är enligt deras rutiner.