#Metoo

Filminstitutet vill införa "grönt kort" mot sexuella trakasserier

2:54 min

Filminstitutets nya krav på filmbolagen är att de, för att få statligt stöd, utbildas i normkreativitet för att motverka sexuella trakasserier.

I samband med #Metoo och filmbranschens uppror #Tystnadtagning vill nu Svenska Filminstitutet införa ett "grönt kort" för att bland annat motverka sexuella trakasserier. Kortet ska utfärdas till film- och produktionsbolag som söker statligt stöd, men först efter en obligatorisk utbildning i "normkreativitet".

Anna Serner är VD på Filminstutet och hon tycker att det behövs mer kunskap för att kunna bryta kulturer som inte är bra.

– Jag tycker det är ett bra första steg och sen får man utvärdera och se om det behövs förändras eller tas bort för att det är meningslöst.

Kritik från branschorganisation

Eva Hamilton är Film & TV-Producenternas ordförande och hon är kritisk till förslaget.

– Det är inte Filminstitutets uppgift att ålägga någon sorts moralisk och ideologisk fostran på produktionsbolagen, säger hon.

Hon hänvisar till lagstiftningen mot sexuella trakasserier och lagarna om arbetsmiljö och menar att det handlar om ett sunt arbetsklimat och bra ledarskap.

– De borde inte använda filmpengarna och stödet i svensk filmproduktions i utpressningssyfte, säger hon.

"De borde inte använda filmstödet som utpressningsmedel"

Det gröna kortet är tänkt att utfärdas efter en endagsutbildning som är obligatoriskt för de bolag som vill söka statligt stöd. Det här är ett förslag som ska presenteras för styrelsen och Anna Serner menar att ett beslut ska tas senast innan jul.

#Metoo kommer att förändra branschen

Eva Hamilton tror att #Metoo kommer att förändra hela branschen och tycker inte ett grönt kort är nödvändigt.

– Vi kommer aldrig att gå tillbaka till den typen av sunkig arbetsmiljö som präglat och präglar många arbetsplatser, oavsett bransch säger hon och fortsätter

– Jag tror att den ökade medvetenhet som kommit i samband med #Metoo kommer att göra jobbet.

Eva Hamilton menar att det också är ekonomiskt angeläget för produktionsbolagen att producera film och tv som håller måttet.

– Det är en ekonomisk katastrof om det visar sig att man har anlitat regissörer eller huvudrollsinnehavare som sedan sänker projektet för att de uppträtt på ett oanständigt eller oacceptabelt sätt.

Anna Serner delar inte Eva Hamiltons uppfattning om att medvetenheten efter #Metoo kommer att göra jobbet, hon tycker det är viktigt att agera konkret.

– Det är klart vi kommer få kritik för det här, men att inte göra någonting alls är mycket värre än att göra någonting och riskera att bli kritiserad.