#tiomiljoner

Regeringen: Svensken slänger för mycket mat

1:12 min

Varje år slängs omkring 45 kilo ätbar mat och dryck per person i Sverige. Nu har regeringen gett ett antal myndigheter i uppdrag att arbeta för att minska det.

Inom bland annat skolköken är matsvinnet en stor utmaning, men flera skolor runt om i landet har genom olika projekt lyckats minska sitt matsvinn. En av de är Rudbecksgymnasiet i Sollentuna där man bytt till mindre tallrikar.

– Om man har mindre tallrikar tar man också mindre mat. Det är ganska många som tar mer än de behöver. Med mindre tallrikar slängs det mindre, säger Sophia, elev på Rudbecksgymnasiet.

Exemplen på andra skolor som lyckats minska sitt matsvinn är många. På Jämshögsskola i Olofström kommun gick man från att ha slängt sju kilo ätbar mat per dag till att slänga fyra kilo på en månad genom att belöna barnen med exempelvis glass när svinnet var lågt.

Och på Bjurhovdaskolan i Västerås har matsvinnet minskat från elva kilo per dag till fyra-fem kilo per dag genom ett liknande belöningssystem.

På Rudbecksgymnasiet i Sollentuna visade sig bytet till mindre tallrikar vara effektivt, ett år efter bytet har skolans matsvinn minskat med 30 procent, motsvarande omkring 30 kilo per dag.

Men framgångsfaktorn i matsvinnsarbetet är att prata med eleverna, menar Janne Kibal, servicechef på Rudbecksgymnasiet.

– Inte en dialog med pekpinnar utan man ska prata om "det här är mängden". Vad skulle man kunna göra istället med den här maten?

Sophia tycker också att man ska prata om matsvinnet.

– Jag tycker det är viktigt att prata om det här för man glömmer ofta bort att alla inte har det serverat som vi har det här, säger hon.

Omkring 45 kilo mat och dryck slängs per person varje år i Sverige. Matsvinnet innebär stor och onödig klimatpåverkan och i oktober gav regeringen Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans arbeta för att minska matsvinnet i Sverige.

Myndigheterna ska bland annat ta fram en nationell handlingsplan för hur aktörer inom livsmedelsindustrin, från jordbruk till storkök, detaljhandel och branschorganisationer, tillsammans och långsiktigt ska minska matsvinnet.

– Vi har ett globalt hållbarhetsmål att halvera matsvinnet till 2030. Det ska den här handlingsplanen hjälpa oss att klara, säger Ingela Dahlin, projektledare för Livsmedelsverkets matsvinnsarbete.

Kommer det att gå, tror du?

– Det är en stor utmaning och vi behöver verkligen jobba alla som hanterar mat och som äter.