Gamov: SD visste att Kreml betalade resan – sa inte nej

3:20 min

Pavel Gamov medger själv att det var en Kremltrogen organisation som betalade för hans kritiserade resa till Moskva. Och han säger sig ha bevis för att resan var sanktionerad av Sverigedemokraternas partiledning.
– Det är lögn, säger SD:s presschef Henrik Vinge.

Uppsalapolitikern Pavel Gamov, som fram till nyligen tillhörde Sverigedemokraterna, bryter nu tystnaden om sin kritiserade resa till Ryssland och efterspelet som ledde fram till att han tvingades bort från partiet.

Resan till Moskva, där Gamov var valobservatör, var sanktionerad av partiledningen, hävdar han.

Gamov medger också att resan betalades av en organisation med mycket täta band till den ryska regeringen.

– Det är väldigt nära band eftersom ordföranden är Leonid Slutsky som är med på västländernas sanktionslista och som dessutom är ordförande i det ryska utrikesutskottet. Så i allra högsta grad finns det kopplingar till Kreml och Vladimir Putin i detta. Detta kände även Sverigedemokraterna till, säger Pavel Gamov.

I dag anser Pavel Gamov att han inte borde ha gjort resan.

– Det handlar så här i efterhand om en propagandaresa. Lärdomen av detta är att jag inte borde ha åkt på resan i politiska syften, säger han.

Men han lägger också en stor del av skulden på sitt tidigare parti.

– Jag rådgjorde med ett antal ledande personer i ledande ställning, högre upp än mig själv i den sverigedemokratiska partihierarkin, och den som bestämmer nästan allting av vikt i det här partiet sade aldrig någonsin nej till mig. Hade den personen gjort det hade jag aldrig någonsin åkt på den här resan. 

Enligt Pavel Gamov finns dokumentation som ska bevisa att resan var sanktionerad av partiet.

– Av juridiska och utredningstekniska skäl kan jag inte redovisa alla detaljerna i dag. Det är väldigt grova anklagelser som riktas mot mig. Det är fake news och förtal och jag kommer att bemöta allt i sinom tid.

Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge säger att Gamovs uppgifter är felaktiga. Enligt honom är det fortfarande inte utrett vem som betalade för resan.

– Jag vet inte precis hur den här resan har finansierats och det var också det huvudsakliga skälet till att han inte borde genomföra den.

Hur föll orden?

– Jag sa att han inte får resa.

Hade han något samtal med gruppledaren Mattias Karlsson om resan?

– Så vitt jag förstår har de haft en skriftlig konversation där Mattias har skrivit att han starkt avråder honom från att resa.

Gamov säger att resan genomfördes efter godkännande av Sverigedemokraternas partiledning och att det finns dokumentation som styrker det.

– Då säger jag att det är en lögn. Så sent som i förra veckan medgav han att vi hade avrått honom från att resa.

Enligt SD uppmanades Gamov att lämna partiet av flera skäl.

– Ett av skälen var att han åkte på resan mot vår tydliga inrådan och att han på den resan betedde sig på ett sätt som inte är okej, säger Henrik Vinge.

Uppgifterna om olämpligt uppträdande kommer från journalisten Chang Frick på sajten Nyheter i dag, som var med på resan. 

Enligt Frick ska Gamov ha sagt: "Hjälp mig ordna tjejer till hotellrummet, annars går jag som valobservatör ut i media och anklagar ert val i Ryssland för att vara riggat."

Pavel Gamov förnekar att han sagt något sådant, men medger att han gjorde misstag under resan.

– Ett av misstag har varit att jag blandade nytta med nöje, säger han.

Vad var det för nöjen?

– Jag kommer att redogöra för det i en längre version. Det finns inte möjlighet att i en radiointervju gå inpå alla detaljer.

Han säger också att det uppstod en konflikt med de ryska värdarna men att den löstes innan han åkte hem. 

Gamov förnekar också uppgiften i Nyheter i dag om att han skulle ha utgett sig för att vara diplomat.

– Jag var väldigt tydlig med att säga att jag är parlamentariker.

Pavel Gamov är ledamot i riksdagens EU-nämnd och suppleant i utrikesutskottet som hanterar information av betydelse för rikets säkerhet. 

Mot den bakgrunden har försvarsminister Peter Hulqvist i en intervju med DN sagt att det som kommit fram är ”graverande, olämpligt och tyder på ett dåligt omdöme”.

– Jag kommer att anmäla försvarsminister Peter Hultqvist till konstitutionsutskottet för hans uttalanden. Ett statsråd har ingen rätt att uttala sig om en enskild riksdagsledamot på det sättet. Det är ren rasism och ren russofobi i min värld, säger Pavel Gamov.

Han kommer att sitta kvar i riksdagen, i kommunfullmäktige i Uppsala och i regionfullmäktige i Region Uppsala resten av mandatperidoden. Efter valet ska han göra annat.

– Jag vill studera, jag vill ge mig in i olika branscher, jag kommer att skriva en bok om mitt decennium i Sverigedemokraterna, jag att ge min version av det som har inträffat på den här resan. Jag kommer att ha ett samhällsengagemang men det kommer inte att kanaliseras genom partipolitik.