Mark- och miljööverdomstolen

Fiskodling vid Rödön stoppas av domstol

Företaget Bright Water Fish får inte odla fisk i kassar i Storsjön. Det fastställer nu Mark- och miljööverdomstolen i en dom.

Bolaget fick i februari förra året ett tidsbegränsat tillstånd att ha en kassodling i Storsjön, vid Vejmon, väster om Rödön, av miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län.

Det överklagades till mark- och miljödomstolen, som ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig och därför återvisade målet till miljöprövningsdelegationen.

Fallet gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som också anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräckligt bra, och att bolaget har inte visat att den ansökta odlingstekniken är bästa möjliga teknik.

Enligt domstolen är skillnaderna mellan olika odlingstekniker och dess miljöeffekter så pass stora att det inte är godtagbart att enbart komplettera miljökonsekvensbeskrivningen.

Ansökan avslås därför helt och hållet.