Dagens lifehack i P4

Lifehack: Så klarar du en kris

Vad gör du om vattnet slutar rinna i kranen eller du blir utan ström länge?

Dagens lifehack tar fasta vid vad en av dagens gäster berättade om när det gäller förberedelser för en kris som att vatten försörjningen stryps.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en checklista för saker att ha hemma i en krislåda, vilket MSB menar har stor betydelse för hur motståndskraftig ett hushåll är.

Vissa av sakerna är väntade som till exempel tändstickor, ficklampa och sovsäck, men andra saker är mer kluriga som till exempel kontanter och papperslista med kontaktuppgifter till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänst etcetera.

Se hela checklistan i faktarutan nedan.