Socialdemokratisk splittring om ensamkommande

1:40 min

Nu höjs kritiska röster inom Socialdemokraterna, som gäller de offentliga uttalanden som kommer inifrån den egna rörelsen om att låta ensamkommande flyktingungdomar få stanna i Sverige.

Jimmie Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna är en av de som tycker att det är bekymmersamt att en rad arbetarekommuner driver på för amnesti, i strid med den migrationspolitik som Socialdemokraterna enades om på kongressen i våras.

– Jag tycker att det är väldigt olyckligt. Här har vi färska beslut från en partikongress, och alla har varit medvetna om vilka förutsättningar som gäller. Jag har väldigt svårt att se varför man nu ska från olika håll börja skjuta de demokratiska besluten i sank. Jag köper inte det, säger han.

Den senaste tiden har fler och fler socialdemokratiska arbetarekommuner gjort uttalanden, en del har skrivit brev till den egna partiledningen eller till regeringskansliet.

De specifika kraven varierar, men många trycker på för att ensamkommande från Afghanistan som kom till Sverige under 2015 ska få möjlighet att stanna. Socialdemokraterna i Borås, Eksjö, Skurup och Mora är exempel från den senaste tiden. Men uttalandena får kritik.

Joakim Sandell ordförande i Malmö arbetarekommun säger att det nu blir otydligt för människor var Socialdemokraterna står, eftersom partikongressen, i våras bland annat enades om att det är individuella prövningar som gäller.

– Ja, och är det så att man vill ha en omläggning av den socialdemokratiska migrationspolitiken så tycker jag att den frågan i så fall hör hemma på nästa partikongress.

Gunnar Storbjörk, som är ordförande i Växjö arbetarekommun, som kräver att regeringen tillfälligt stoppar utvisningar till Afghanistan, håller inte med.

– Alltså det är ingen hemlighet att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats, så om verkligheten har förändrats så bör man ändra politiken, säger han.

Igår enades Socialdemokraterna i Skurup om att skicka brev till både den egna riksdagsgruppen och till regeringen, där kravet är amnesti för ungdomar som kom till Sverige innan den nya asyllagen trädde i kraft. Sylve Qvillberg, ordförande i arbetarekommun är också oförstående till kritiken.

– Ja, jag vet bara att det finns många väljare som har sagt att, nu lämnar vi Socialdemokratin om ni inte fixar detta, och det tycker jag är det största problemet, säger han.