Ekot granskar – Fallet Oscar

Skadestånd till fasthållne Oscar

1:13 min

Barn- och elevombudet har beslutat att Oscar, som blev fasthållen mot marken av skolpersonal när han gick i trean, ska få skadestånd. Skadeståndet är på 110 000 kronor och är det tredje högsta som någonsin har betalats ut till en elev.

Oscars mamma Gunilla Björling berättar om hur Oscar tog emot beskedet.

– Han blev ju alldeles tyst först och sedan sa han, mamma det är fantastiskt. Nu kan vi sätta punkt, säger Gunilla Björling. Det blir ett avslut och en punkt för Oscar och han kan gå vidare också.

När Oscar var nio år fick han ofta utbrott på skolan.

Han har Asperger och ADHD och fick kraftig ångest i samband med misslyckande.

När skolpersonalen inte kunde lugna Oscar la de ner honom på golvet, ofta på mage, och höll fast honom i händer och fötter.

Ibland satt de även gränsle över Oscars rygg.

Metoden är farlig och kan enligt experter Ekot talat med i värsta fall leda till syrebrist och plötslig död.

Så här berättade Oscar själv om hur det kändes då.

– De satt på mig, en på ryggen och en på benen. Två vuxna män. Det kändes riktigt hemskt, jag kämpade emot hela tiden. Jag bara kämpade emot, det var det enda jag gjorde.

Skolinspektionen menade att Oscar inte blivit utsatt för någon kränkning men efter att Ekot hittat flera allvarliga brister i utredningen omprövade Skolinspektionen beslutet och konstaterade att han utsatts för upprepade kränkningar av skolpersonalen.

Och nu har alltså Barn- och elevombudet bestämt att Täby kommun som är huvudman för den skola Oscar gick på ska betala 110 000 i skadestånd till Oscar.

Skadeståndet är högt eftersom kränkningarna varit så allvarliga säger Caroline Dyrefors Grufman.

– Det här är då bland de högsta enskilda beloppen som vi krävt för en personalkränkning.

Så det betyder att ni ser väldigt allvarligt på det som hänt Oscar?

– Vi ser absolut mycket allvarligt på det som hänt den här eleven ja.

Men vad tycker du då om att Skolinspektionen i sin första utredning kom fram till att skolpersonalen gjorde rätt när de höll fast Oscar på det här sättet mot marken?

– Ja när man tittar nu i backspegeln så har ju Skolinspektionen kunnat konstatera att det var ett felaktigt beslut och det är ju därför man har omprövat det och det tycker jag är väldigt bra och positivt, säger Caroline Dyrefors Grufman.  

Efter Ekots granskning valde Skolinspektionen att gå igenom samtliga beslut som rör fasthållningar ett år tillbaka i tiden vilket ledde till att flera ärenden omprövades och ytterligare två elever har fått skadestånd

Skolinspektionen har också ändrat sina utredningsrutiner i ärenden som rör fasthållningar.

Numera granskar Skolinspektionen också om skolan arbetat förebyggande för att förhindra fasthållningar och det välkomnas av Barn- och elevombudet.

– Jag kan faktiskt se i många ärenden som rör kränkande behandling på generell nivå så handlar det många gånger om att eleven inte fått det stöd de har rätt till och att skolinspektionen nu tittar på detta i ett sammanhang tycker jag är jättebra.

För Oscar innebär skadeståndet en upprättelse men sorgen över det han utsatts för finns kvar berättar hans mamma Gunilla Björling

– Det som det gör, ursäkten och skadeståndet är ju ett kvitto på att någon gjort fel men traumat finns ju kvar.