Svamp på tall

Angreppet av svampen Gremmeniella som drabbat stora områden med tall-ungskog i södra sverige, ser inte ut att ha drabbat vårt län. Skogsvårdsstyrelsen har bara fått rapport om mindre angrepp i Sundsvallstrakten. Men angreppen kan vara större, någon systematisk inventering sker inte. Gremmeniella är en svamp som tar död på skotten på tallen som skall börja växa så här års.