Forskare: Likna datasäkerhet med brandsäkerhet

1:15 min

Forskare tycker att man ska öva på datasäkerhet på samma sätt som brandsäkerhet.

Många är beroende av att kunna använda sina datorer och digital teknik i sitt arbete, men vad händer om datorerna av någon anledning inte fungerar. John Lindström är forskare i ett samarbetsprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Han menar att vi ska likna digital säkerhet med brandsäkerhet.

– Att man åtminstone en eller två gånger om året övar och förbereder sig och tränar de som ska leda en kris, tycker John Lindström.

Allt fler saker i våra hem är anslutna till internet, det kan vara kylskåp, tv-apparater osv. Vilket leder till en rad nya säkerhetsproblem, till exempel att andra kan använda dina produkter för brottsliga ändamål. Christer Åhlund som är professor i distribuerade datorsystem vid Luleå Tekniska Universitet uppmanar alla att byta lösenord på produkter där det går och i övrigt försöka läsa på.

– Öppna beskrivningen för varje produkt och se hur säker är den här produkten och installera den inte bara, säger professor Christer Åhlund.