Svårt att höja den lägsta pensionen

2:03 min

Regeringen och de borgerliga arbetar nu hårt för att senast före jul komma överens om en rad förändringar i pensionssystemet.

Den tekniskt svåraste frågan är, enligt Ekots källor, hur de med allra lägst pension ska kunna få det bättre samtidigt som det ändå ska löna sig att jobba länge för personer med låg lön.

– Det ska verkligen löna sig att arbeta och där är vi väldigt överens. Samtidigt så är det klart att vi väldigt tydligt har för ögonen den gemensamma ambitionen att hitta en lösning för att tekniskt kunna förbättra för de sämst ställda pensionärerna som behöver det allra bäst, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den så kallade pensionsgruppen med representanter för de borgerliga partierna och regeringspartierna arbetar nu hårt för en bred pensionsöverenskommelse.

Den tekniskt svåraste frågan rör, enligt flera personer i gruppen, hur de som jobbat lite och har garantipension ska få det bättre. Eftersom garantipensionen inte räknats upp lika snabbt som lönerna så har exempelvis äldre kvinnor som jobbat deltid påverkats negativt.

Att bara höja garantipensionen är en möjlighet. Men det skulle skapa andra problem om man vill att det ska löna sig att arbeta.

Enligt en LO-rapport så kan den som jobbat deltid hela livet och får garantipension inklusive bostadstillägg, komma upp i en ersättning på knappt 12 000 kronor efter skatt. Samtidigt får den som jobbat heltid under 40 år med 23 000 kronor i slutlön bara 700 kronor mer genom den vanliga pensionen.

Pensionsgruppen analyserar nu exempel på hur olika förändringar i systemen skulle slå.

– Det är mycket teknikaliteter i det här och olika system och hur de påverkar varandra. Men vi ska förhoppningsvis komma framåt, säger Annika Strandhäll.

Som Ekot berättat diskuterar pensionsgruppen också en stegvis höjning av åldersgränserna i pensionssystemet. En höjning särskilt de borgerliga tycker är viktig då pensionerna sjunkit på grund av ökande medellivslängd och svenskarna behöver arbeta längre för att höja dem.

Samtidigt vill Socialdemokraterna gå längre än de borgerliga vad gäller att begränsa antalet PPM-fonder efter skandalerna med olika fondbolag.

Annika Strandhäll hoppas partierna kan hitta en bred överenskommelse.

– Hoppet är det sista som överger oss och det här är jätteviktiga frågor för alla svenskar och det tror jag vi alla känner.