Säkrare transporter för sjuka nyfödda

1:39 min

Transporterna till specialistsjukhus för svårt sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn i Västra Götalandsregionen kommer nästa år att bli säkrare.

De barn som föds i regionen som behöver särskilt avancerad vård kommer från och med nästa år att transporteras av ett specialistteam när de förs till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Då kan teamet komma ut till sjukhuset och starta vården redan på plats och sen transportera barnet säkert, säger Elisabeth Hentz överläkare på neonatalverksamheten vid SU.

På vilket sätt är det här mer patientsäkert?
– De som transporterar har lång erfarenhet av neonatal intensivvård och barnintensivvård och vara speciellt tränade på transporter och kunna utrustning och fordon väl.

Varje år föds 250 barn i regionen som behöver olika slags intensivvård på specialistsjukhus. För att underlätta transporten dit inför man nu ett specialistteam som följer med i ambulansen eller i helikoptern.

Teamet består av särskilt utbildade läkare och sjuksköterskor, vilket innebär att personalen på sjukhuset där barnet fötts kan stanna kvar och i sin tur inte behöver ersättas av andra.

Kostnaden för det här beräknas till 20 miljoner kronor om året och innan det startar i sommar kommer en helt ny ambulans att köpas in, där föräldrarna alltid kan följa med. Den kommer också att lastas så att det blir mer trafiksäkert för barnet.