Uppsving för svensk konstmarknad

2:14 min

Den svenska försäljningen och exporten av konst har ökat kraftigt – trots att aktörerna på marknaden har blivit färre. Det visar en ny rapport där den svenska konstbranschens ekonomi för första gången har kartlagts.

– Vi ser att det finns möjligheter här och vi vill gärna se att politikerna gör exportsatsningar för den här branschen, för vi tror att det finns potential att konstbranschen blir den nya stora kulturexporten, säger Eva Månsson, verksamhetsledare på Konstnärernas Riksorganisation som ligger bakom rapporten.

2015 omsatte de svenska gallerierna och konsthandlarna, exklusive auktionsföretagen, runt 1,3 miljarder kronor – en ökning med nästan 50 procent jämfört med 2008. Exportandelen av omsättningen har under samma period ökat från 17 till 39 procent.

Enligt Ben Loveless, gallerist på Galerie Nordenhake i Stockholm och tidigare ordförande för Galleriförbundet, har konstmarknaden blivit allt mer internationell. På hans galleri har både omsättningen och exporten ökat.

– Även om vi inte räknar in de största mässorna som vi är på så är det ändå 60 procent av vår försäljning som är internationell, säger han.

Han tror att det beror på ett ökat konstintresse i kombination med att de internationella konstmässorna har blivit allt viktigare, men också på digitaliseringen.

– Det är till exempel många konstnärer, gallerier och konsthandlare som nästan bara jobbar med Instagram.

Trots att omsättningen har ökat, ligger antalet anställda i de svenska galleri- och konsthandlarföretagen på ungefär samma nivå som 2008. En förklaring kan vara att antalet företag har minskat.

Att omsättningen koncentreras till färre företag är en internationell trend som nu tycks ha kommit till den svenska konstbranschen. Enligt Eva Månsson är nästa steg att undersöka vad den trenden beror på.

– Det kan ju vara så att allt mer hamnar i storstäderna, och då kanske man får fundera på satsningar runt om i landet, säger hon.

En annan aspekt som man nu ska titta vidare på är hur utvecklingen påverkar de svenska konstnärernas omdebatterade villkor.

– Ökar omsättningen för gallerier och konsthandlare, undrar vi naturligtvis om det påverkar konstnärernas ekonomi positivt, säger Eva Månsson.