Besvärande lång kö till utredning av könsidentitet

1:29 min

Allt fler får diagnosen könsdysfori, det vill säga upplevelsen av att ha fötts till fel kön. Nu finns förslag om hur kön till utredning kan kortas.

– För mig som har väntat i varje dag på att börja leva mitt liv och börja bli sedd som mig själv är ett halvår fruktansvärt lång tid att vänta, säger Leo Segelmark.

För några år sen började han inse att han är en kille och inte en tjej. Men när han senare tog kontakt med vården för att påbörja en utredning av sin könsidentitet möttes Leo Segelmark av långa köer.

Idag har han väntat i drygt två år på att få att påbörja sin könsbekräftande hormonbehandling, vilket inte är ovanligt.

– Kötiderna skiljer sig mycket åt runtom i landet, säger Ulrika Westerlund, som förra året fick i uppdrag av regeringen att leda en utredning om transpersoner levnadsvillkor i Sverige

Sammantaget blir det en process på flera år på vissa ställen, vilket är en väldigt lång tid – särskilt för unga människor.

Utredningen "Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner " lämnas över till regeringen i nästa vecka och i den föreslås en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

I förslaget ingår att staten ska skjuta till mer pengar till transvården, för att på så vis öka resurserna och minska köerna.

– Vi föreslår 80 miljoner över en treårsperiod, säger Ulrika Westerlund.

Leo Segelmark uppger att många transpersoner som fastnat i köerna mår väldigt dåligt. Han både hoppas och tror att kortare kötider kommer att rädda liv.

– Det finns en enorm psykisk ohälsa och risk för självmordsförsök, och därför så är det extra viktigt att man ska göra det så snabbt det går. Just nu görs det inte alls så snabbt det går, säger Leo Segelmark.

Kropp & Själ: Rusning till transvården