Bok för unga om könsdysfori

5:07 min

En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten. Författaren Eva Sahlqvist har skrivit en bok i romanform om könsdysfori för unga.

Ungdomsboken är lättläst och den riktar sig till barn mellan 9 och 14 år, förklarar Eva Sahlqvist.

– Jag har tidigare skrivit böcker som är ganska samhällsengagerade. Jag tycker att det är viktigt att prata om sådana saker som berör, säger Eva Sahlqvist.

Tidigare har Eva skrivit böcker om grooming, alltså när vuxna söker sexuell kontakt med barn på nätet, och om ämnen som trafficking och tiggeri. Men ämnet som hennes nya bok handlar om kom till henne genom en kvinna under en föreläsning.

– När jag hade en föreläsning kom det fram en kvinna som berättade sin historia om den problematiken. Hon hade sökt på biblioteket efter böcker men sa det finns faktaböcker, men inget skönlitterärt som man skulle kunna känna igen sig i. Där och då väcktes intresset att skriva den här boken, säger Eva Sahlqvist.

Hon menar att det behövs mer kunskap kring könsdysfori för att människor ska förstå vad det handlar om.

Kärnan i boken handlar om att inte vara som alla andra, något hon tror är en känsla alla människor bär på någon gång.

– Jag tänker att vi alla är ju sociala varelser så just den problematiken tror jag alla kan känna igen sig i. Att i vissa sammanhang inte passa in.