LO går vidare med etableringsjobb

0:41 min

De flesta av LO:s förbund är positiva till förslaget om etableringsanställningar, där nyanlända och andra långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg lön i kombination med ett statligt bidrag.

Sex av LO:s 14 förbund står i nuläget utanför uppgörelsen, men LO och arbetsgivarsidan ska förhandla vidare om villkoren med staten. 

– Nu är en majoritet för och vi kommer gå in och förhandla från LO:s sida med staten. Det är det som vi har beslutat och det är tillräckligt många som är positiva till detta, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 

Varför skulle den fackliga sidan gå med på sådana här avtal där lönen ska ligga på 8 000 kronor i månaden? 

– Ja, vi behöver stimulera att de här kommer in och de är inte tillräckligt produktiva om vi ska prata marknadsekonomi. Man behöver utbilda dem och under den tiden behöver de en viss subvention och hitta en lägre lönekostnad. Men sedan ska det bli riktiga jobb, tillsvidareanställningar i respektive bransch, säger Torbjörn Johansson. 

Detaljerna i uppgörelsen som Ekot var först att rapportera om är att etableringsanställningarna ska vara i två år. De ska kunna gälla nyanlända med uppehållstillstånd och andra långtidsarbetslösa.

Lönen ska vara 8 000 kronor i månaden. I kombination med ett bidrag direkt från staten till den etableringsanställde ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner på arbetsmarknaden. 

Det är de förhandlingarna med regeringen som väntar nu om bland annat subventioner och utbildning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har ställt sig positiv till principöverenskommelsen mellan parterna och sagt att regeringen är beredd att bidra. 

Facken Målarna, Seko, Fastighets, Byggnads, GS och Transport står utanför uppgörelsen, men flera av dem kan säga ja till den senare, enligt Torbjörn Johansson.

Att inte hela LO är med är ett svaghetstecken, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det är beklagligt särskilt med tanke på att detta är områden där etableringsanställningar har en förutsättning att fungera bra, säger vice vd Peter Jeppsson i ett pressmeddelande.