Frågor och svar om Mediemätaren - så är undersökningen gjord

Mediemätaren är en undersökning som Sifo gör för Ekot. Ämnen, partier och partiledare mäts i sociala medier, traditionella medier och i sökresultat. 

Senaste rapporteringen om Mediemätaren

Frågeställningar och underlag

Vad mäter vi?

Inom tidningar, radio och TV mäter Sifo toppnyheter i åtta riksmedier. Resultatet visar vilket genomslag partierna och partiledarna fått, och om nyheterna om partierna huvudsakligen är positiva eller negativa. Dessutom visar vi vilka samhällsfrågor som dominerat de största nyheterna.

I de sociala medierna undersöker vi innehållet på Twitter och Facebook. Här mäter vi hur mycket partier och partiledare nämns. Därefter gör vi ett urval av det innehåll vi fått fram och analyserar vilka samhällsfrågor det handlar om. Vi tittat också på om det som skrivs om partierna och partiledarna är positivt eller negativt.

Vad ingår i undersökningen?

När det gäller tidningar, radio och TV går Sifo igenom innehållet i toppnyheterna från åtta riksmedier manuellt.

För sociala medier har Sifo rullande bevakningar som söker på partiledarna och partier på Facebook, Twitter och Instagram. På Twitter kan vi söka på alla inlägg som gjorts på svenska. På Facebook kan vi endast se vad offentliga konton skriver om partier och partiledare. Dessutom kan vi se de redaktionella artiklarna som delas, kommenteras och gillas, även på privata konton.

På Instagram kan vi bara mäta innehållet från offentliga konton där ett parti eller en partiledare nämns i en hashtag.

Hur mäter vi om det som skrivs är positivt eller negativt?

I arbetet med sociala medier används ett textanalysverktyg för att kategorisera ämnen och positiv eller negativ vinkel. Totalt analyserar Sifo 15 000 twitterinlägg och 15 000 artiklar som delats på Facebook. Det som väljs ut från Twitter är de inlägg som retweetats mest och inlägg från de konton som har flest följare. Från Facebook väljs de artiklar som delats mest och fått flest reaktioner ut. Vi använder samma metod för att mäta vilka samhällsfrågor som dominerar.

Hur fungerar sökorden?

Sökorden som vi använder inkluderar partiernas namn, partiledarnas namn och namnen på de sociala mediekonton som partiet/partiledaren har. Partiförkortningar använder vi endast som sökord på Twitter och då endast om de förekommer i samband med andra ord från politiken. Detta kan vara ord såsom politik, alliansen, parti, #svpol och liknande. Anledningen till att vi inte fritt söker på partiförkortningar är att det skulle fungera bra enbart för vissa partier, t.ex. KD och SD. Om man däremot söker på en förkortning som S får man många träffar som inte har med politik att göra.