Naturvårdsverket: Även inavlade vargar från öster är värdefulla

1:55 min

Inaveln har i vissa fall visat sig vara stor hos de vargar som har vandrat in till Sverige. Men det är oklart hur det kan påverka vargförvaltningen.

Det är intressant att graden av inavel i vissa fall har visat sig vara stor hos de vargar som har kommit från öster och vandrat in till Sverige, tycker Maria Hörnell Willebrand på Naturvårdsverkets enhet för viltanalys.

– Det är en jätteintressant studie, säger hon om den vetenskapliga artikel vi har berättat om tidigare.

Men hon vill också sätta resultaten i ett större perspektiv. Bland annat visar studien på en hög grad av inavel hos ett invandrat vargpar i Tiveden. Och även om de var inavlade så hade de ändå andra gener än våra skandinaviska vargar, säger hon.

– Deras bidrag till den skandinaviska populationen är ändå stort.

Däremot finns det en viktig skillnad mellan östliga invandrade vargar som är inavlade och de som inte är det. Och det är att de icke inavlade djuren bidrar med ännu fler genvarianter som kan hjälpa till att motverka inaveln i den skandinaviska vargstammen.

Om man får välja fritt är det alltså bättre om de vargar som vandrar in österifrån inte är inavlade.

Maria Hörnell-Willebrand säger att hon och hennes kollegor på Naturvårdsverket nu tänker läsa den nya vetenskapliga studien mer noggrant. De tänker också ta hjälp av experter för att se om de något behöver förändras i förvaltningen i framtiden på grund av de nya resultaten.

Men hon menar ändå att just nu är det ännu viktigare att se till att alla invandrade vargar verkligen kan få chansen att bidra med sina nya genvarianter. Det vill säga se till att vargar som vandrar in till Sverige kan sprida sig söderut. Och det gäller både inavlade och icke inavlade djur.

– Det gäller att jobba tillsammans med de som är berörda, de regionala förvaltande myndigheterna och de som drabbas av varg i till exempel renskötselområdet, för att se till att vargarna kan ta sig på egna ben ner till en partner i Mellansverige.