Uppsalapolisen hinner inte undersöka digitala spår

2:03 min

Utredningar blir liggande när Uppsalapolisen inte hinner gå igenom mobiltelefoner och datorer. Skälet är brist på så kallade IT-forensiker - men nu ska fler anställas.

– Min uppfattning är att polisen har släpat efter i att se betydelsen av IT-forensiska undersökningar. Det blir en flaskhals i hela utredningsprocessen, säger chefen för forensiska gruppen i Uppsala Gabriel Ogden. 

En mobiltelefon i fickan på en våldtäktsman som via telefonmaster kan knyta honom till en viss plats en viss tidpunkt. Ungdomar som dödshotat varandra i sociala medier. Eller en hälare med en dator full av adresser. Elektroniska spår är en central del i nästan varje brottsutredning idag, säger Gabriel Ogden.

– Det är väl möjligtvis vissa trafikbrott som vi inte har IT-forensiska undersökningar till. Men annars används det i hela brottskatalogen. 

Men de som kan luska efter de här digitala bevisen, så kallade IT-forensiker, råder det stor brist på.

– Polisen har knappa resurser och har prioriterat att anställa folk i yttre tjänst. Specialiserade utredningsgrupper som IT-forensikerna har fått stå tillbaka, säger Anna Ramsten, ordförande i Polisförbundet i Region Mitt. 

I Uppsala är fyra av tolv IT-forensiska tjänster vakanta och ungefär så ser det ut i övriga delar av Region Mitt. Konsekvensen: Utredningar som blir liggande och en sämre förmåga att lösa brott, säger Gabriel Ogden.

– Jag har många ärenden som ligger efter: tillgrepp, narkotikabrott. Grova våldsbrott och våld i nära relationer försöker vi prioritera.

Men nu har de forensiska utredningsgrupperna fått öronmärkta pengar för att anställa. Åtta tjänster söks runtom i regionen. Gabriel Ogden är positiv, men säger att det kommer att ta tid innan hans grupp är uppe i full kapacitet igen.

– Det tar år för mig att gå från rekrytering, selektering. Jag ska utbilda och sen ska personen utvecklas till en självgående IT-forensiker. Det kommer inte bli någon skillnad i närtid.