Skogsbranschen

Skogsägaren Kerstin: Många lallar på i gamla fotspår

4:17 min

Skogsägande kvinnor har fått jobba hårt mot en förlegad kvinnosyn, men vindarna håller på att vända. Bland annat hämtas inspiration från skogen hos en nordisk granne i väst.

Sverige har 125 000 kvinnliga skogsägare – en av landets absolut största företagargrupper. Men skogsbranschen har inte alltid varit lätt för kvinnor att röra sig i. Därför bildades föreningen Spillkråkan för snart 20 år sedan.

– Då vittnade många kvinnor om att de blev förminskade när de stod på mässor och skulle sälja virke. Men det har skett en stor förändring i branschen sedan dess. Nu finns kvinnorna med i bolagsstyrelserna och det är en större respekt för oss, berättar Kerstin Dafnäs, ordförande i Spillkråkan.

Nätverket, som är utbrett över hela landet, bjuder in kvinnor i branschen, framför allt skogsägare. Målet är en jämställd skogsnäring och att kvinnor som rör sig i skogsindustrin ska stärkas i sin roll.

Tillsammans med organisationer i Norge och Island har man samarbetat för att anordna konferenser om hur det ska gå att locka fler kvinnor och ungdomar till skogsnäringen.

– Isländskorna är ett gott exempel där branschen är ny. Där har man en jämn könsfördelning i skogsnäringen till skillnad från Sverige som haft branschen längre. De är absolut en inspirationskälla, säger Kerstin Dafnäs.