Arbetsgivare riktar fokus på sexuella trakasserier

1:51 min

I spåren av #metoo-kampanjer inom en lång rad branscher har frågan om sexuella trakasserier hamnat i fokus hos flera arbetsgivare.

Caroline Olsson som är sektionschef för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och Landsting, SKL, säger att de har intensifierat informationen till arbetsgivare inom kommuner och landsting om att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier.

– Vi lägger in det här i möten, konferenser, seminarier, alla arenor vi har egentligen för att prata om de här frågorna, säger Caroline Olsson.

Edel Karlsson Håål som är jämställdhetsansvarig på Svenskt näringsliv säger att hon välkomnar uppmärksamheten kring sexuella trakasserier, som #metoo-kampanjen fört med sig.

– Vi tycker att det är väldigt positivt att de här frågorna lyfts nu genom det här uppropet och jag tror att många är väldigt chockade över vilken omfattning det här har, säger Edel Karlsson Håål. 

I går meddelade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att de inleder en tillsyn av cirka 40 företag och organisationer inom media, kultur och juridik med fokus på sexuella trakasserier. Tidigare i november aviserade DO en tillsyn av kommuner och landsting. 

– Metoo synliggör det arbete som ligger planerat redan, när det gäller arbetsliv, som är ett av våra inriktningsområden med start i år. Här har vi redan satt igång med en informationskampanj, säger Agneta Broberg som är Diskrimineringsombudsman. 

Första januari i år trädde en lagändring i kraft som ger arbetsgivare större ansvar för att löpande förebygga sexuella trakasserier och annan diskriminering. 

– Det gör ju nu också att vi nu kan tillsyna, vilket inte var möjligt på det planet förut, säger DO Agneta Broberg.

Vilken effekt tror du att den här nya skyldigheten för arbetsgivare kommer att ha på sikt?

– Jag tror att det kommer att ha stor effekt, det ger en möjlighet för arbetsgivare att undersöka och förstå de strukturer och den kultur som finns på arbetsplatsen så att man kan synliggöra vad det är för åtgärder man behöver vidta.