Äldsta kotten berättar om Skandinaviens historia

1:27 min

När glaciärer smälter gör forskare spännande fynd på marken som tidigare var täckt med is.

– Det borde vara Sveriges äldsta grankotte, säger Leif Kullman som är professor emeritus i naturgeografi vid Umeå universitet.

Han och hans kollegor hittade kotten när de letade efter gamla växtrester nedanför den smältande Tärnaglaciären i Västerbottens län. Ett laboratorium i USA har med hjälp av C14-metoden daterat den till 11 200 år.

Att gran kunde växa så högt upp i fjällen innebär att det bör ha varit åtminstone ett par grader varmare i regionen när kotten blev till jämfört med idag, enligt Leif Kullman.

Den här grankotten tillsammans med tidigare fynd av granrester på kalfjället gör att vi nu får en bättre förståelse för hur växtligheten har spridit sig i Skandinavien efter istiden.

– Det kullkastar de gamla skolboksteorierna om att granen skulle vara en sentida invandrare. Den var i själva verket ett av de först invandrade träden.

Och Leif Kullman menar att växtfynd som bland annat har bevarats infrysta i glaciärer i tusentals år också kan bidra till en bättre bild av inlandsisens utbredning och avsmältning. 

– Man måste ifrågasätta hur tjock inlandsisen var en gång i tiden och när den smälte bort. Det verkar ha skett mycket tidigare än vad man har trott. Och det verkar gälla hela övre Norrland.