Ja till ny kyrkohandbok

2:28 min

Trots tidigare kritik mot förslaget röstade Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ – under torsdagsförmiddagen igenom förslaget på en ny kyrkohandbok.

Hör Johannes Ottestig från tidningen Dagen kommentera beslutet i P1 Kultur under artikeln

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster i livets alla skeenden ska gå till, och är därför central för kyrkans verksamhet. Den nuvarande kyrkohandboken är från 1986.

Nu står det klart att förslaget om hur den nya boken ska se ut har fått stöd. Därmed är en process som påbörjades redan 1997 avslutad.

Men genom åren har arbetet med kyrkohandboken väckt starka känslor.

Såväl innehållet som arbetsprocessen har kritiserats skarpt. Ordföranden i kyrkomötets gudstjänstutskott som berett frågan, socialdemokraten Sofija Pedersen Videke, stödjer förslaget som hon tycker uppdaterats föredömligt.

– Många nya sjungna moment har tillförts, så jag tycker att musiken har stärkts och det ser jag med glädje på, säger Sofija Pedersen Videke.

Kritik mot musiken

De senaste åren har kritik riktats mot kyrkans ledning, som anklagats för att forcera fram arbetet med kyrkohandboken på bekostnad av kvaliteten.

År 2014 gjorde kyrkans samtliga musikorganisationer ett gemensamt utspel och kallade förslaget för ett hastverk. Kritiken har framförallt riktats mot det snäva urvalet av ny musik och arbetet med den äldre musiken.

Mattias Lundberg är professor i musikvetenskap, med stor kunskap om gudtjänstmusik. Han poängterar vikten av ett välgjort arbete.

– Den äldsta musiken är den som vi med säkerhet kan utgå ifrån att man kommer sjunga i kyrkan om 100 år - medan mycket av den här nyskrivna musiken inte kommer vara aktuell. Därför är det viktigare att det blir ett väldigt välgjort arbete med den äldre musiken.

Mattias Lundberg tillägger att arbetet med handboken inte har varit tillräckligt organiserat. Kyrkans ledning har inte kommunicerat med kyrkans musiker på ett önskvärt sätt.

Kritik mot arbetsprocessen

Tidigare i år begärde Svenska kyrkan så här i sluttampen en extern revision av arbetet. Förra veckan blev den klar.

Revisionsrapporten från Grant Thornton kritiserar kyrkan på punkt efter punkt. Det handlar om alltifrån otydliga direktiv till oklara roller mellan projektledning och arbetsgrupper.

Kritik mot språket

Men det är inte enbart musiken och arbetsprocessen som diskuterats och kritiserats de senaste åren.

I fjol kritiserades kyrkohandbokens språk av inga mindre än Svenska Akademien.

Ärkebiskop Antje Jackelén besvarade kritiken med att konstatera att Svenska Akademiens remissvar inte höll det mått av kvalitet som hon ansåg kunde förväntas av dem. Och att deras yttrande vittnade om "bristfällig kunskap om existerande bibelöversättningar och avsaknad av intresse för eller insikt i tolkningsfrågor".

Inte heller den socialdemokratiska ordföranden för kyrkomötets gudtjänstutskott, Sofija Pedersen Videke, anser att kritiken mot språket är befogad.

– När jag lyssnade på debatten i Kyrkomötet blev det ju tydligt att vi tycker olika. Men så kommer det ju vara med språk. Vi uttrycker oss på olika sätt.

Sofija Pedersen Videke påpekar att det finns en variation i kyrkohandbokens texter.

– Det jag uppskattar med kyrkohandboksförslaget är att det finns en bredd. Om man inte gillar ett alternativ så är man ju inte tvungen att välja det.

Hon ger nattvardsbönen som exempel.

– Det finns 14 exempel att välja på. Om man inte gillar ett alternativ, då ber man inte den bönen.

Oväntad lösning

I veckan har Kyrkomötet samlats i Uppsala för sin sista session i år.

Trots kritiken mot det nya förslaget på kyrkohandbok kom kyrkomötets fyra största grupper i tisdags fram till en oväntad kompromiss. 

Kompromissen innebär att grupperna röstar ja till förslaget men att kyrkans ledning – kyrkostyrelsen – får i uppdrag att arbeta vidare med kyrkohandbokens musik.

I år firar Svenska kyrkan 500 år sedan reformationens start.