Ministermöte om #metoo

1:34 min

Nu på morgonen träffade justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér de högsta cheferna för rättsväsendet , bland annat för att följa upp hur de agerar efter uppropet #metoo, där kvinnliga jurister i förra veckan berättade om övergrepp och trakasserier.

– De här olika myndigheterna redogjorde för sitt arbete, där man verkligen har tagit intryck av det här uppropet, säger Åsa Regnér.

Det var förra veckan som över 4400 kvinnliga jurister ställde sig bakom ett upprop där det kom vittnesmål om övergrepp och diskriminering inom rättsväsendet.

I berättelserna förekommer bland annat rådmän, hovrättsdomare, kammaråklagare, advokatbyråchefer

På dagens möte, som regeringen bjudit in till, gick man igenom vad myndigheterna själva gör. Enligt Åsa Regner valde man också från regeringens sida lyfta upp det som bland annat kommit fram i juristuppropet att brott som begås mot kvinnor ibland har lägre status än annan brottslighet .

--Jag tycker att det är otroligt viktigt att man har förtroende för rättsväsendet, och att chefer i rättsväsendet dels leder på ett jämställt sätt, inåt i organisationerna, men också att man tar ett moraliskt ledarskap när det gäller att säkerställa att lagstiftningen intentioner faktiskt upprätthålls, det är oerhört viktigt, säger hon.

På Åklagarmyndigheten där Anders Perklev är chef, samlades 60 chefer förra veckan för att diskutera frågorna om sexuella trakasserier, och gå ut med ett gemensamt uttalande.

Det pågår också enligt honom ett löpande arbete med stöd och utbildningar, när det gäller kränkande särbehandling, och där frågan om sexuella trakasserier ingår.

–  Det är väl alldeles klart att vi behöver göra mer, och ett första steg är att noggrannare kartlägga hur det förhåller sig, om det finns kränkningar som inte har anmälts och som inte har kommit fram, och hur vi fångar upp dem i framtiden, och vad det säger om behovet av ytterligare åtgärder, säger han.

Igår kväll samlades bland andra chefen för Åklagarmyndigheten, rikspolischefen, SÄPO-chefen, generaldirektörerna för Ekobrottsmyndigheten och Domstolsverket för ett samtal om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier.

Där enades man om att såväl chefer som medarbetare måste reagera och tydligt markera att man inte accepterar att någon utsätts för sexuella övergrepp eller trakasserier.

– Och där bestämde vi oss för att vi ska träffas igen, i början på nästa år, och ta del av varandras erfarenheter, och hur vi tänker att vi ska kunna arbeta vidare, fortsätter han.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér kommer i början av december att träffa arbetsmarknadens parter för att följa upp sexuella trakasserier och hur lagstiftningen fungerar, och också höra om de anser att det saknas verktyg i arbetsmiljö- och diskriminerings-lagstiftningen