Undervisning på engelska har en språklig baksida

1:35 min

Förmågan att uttrycka sig korrekt på svenska försämras av att gå ett engelskspråkigt gymnasium. En ny studie kan även visa när försämringen i språkriktighet börjar märkas rejält.

Det kanske känns självklart att studier på engelska kan gå ut över svenska språket, men nu visar en studie vid det vetenskapliga förlaget Multilingual matters att det är ett faktum.

– Det första som var slående är att det ser illa ut för alla grupper elever när man tittar på språkriktighet, säger språkforskaren Maria Lim Falk vid Stockholms universitet som gjort studien.

Hon har studerat språkriktigheten i uppsatser som skrivits av elever som går första och fjärde terminen på ett engelskspråkigt gymnasium, och sedan jämfört med elever som läser gymnasiet på svenska.

Under den första terminen märks ingen skillnad på hur väl eleverna på svenska och engelska gymnasieprogrammet uttrycker sig.

Men den fjärde terminen skriver eleverna på ett engelskt program betydligt sämre än eleverna som valt att läsa gymnasiet på svenska. Detta trots att eleverna på engelskt program hade högre betyg än dem som valde svenska program.

Skälet är att det läggs för lite vikt vid svenskan på de engelska gymnasieprogrammen, menar Maria Lim Falk.

– Fokus är väldigt mycket på målspråket, alltså det man ska lära sig och det är engelska. Medan det första språket, eller det man redan kan, tas för givet, säger hon och fortsätter:

– Men språkutveckling sker ju hela tiden och den språkliga kompetensen som krävs på gymnasiet och senare på universitetet, är något helt annat än det som krävs på högstadiet eller på mellanstadiet. Den utvecklingen, även om det gäller modersmålet eller första språket, kan man inte ta för given, säger Maria Lim Falk

Studien är ännu inte publicerad.

Även andra ämnen påverkas negativt av undervisning på andraspråk. Det kan du höra i Vetandets värld 12:10 i P1.