"Vi raserar murar genom att prata om det"

2:28 min

Elevuppropet #tystiklassen belyser problemet med sexuella trakasserier i skolan. På Enskede skola jobbar lärare och elever aktivt med att motverka olika typer av diskriminering.

Eleverna räknar hur många män respektive kvinnor som syns i läroböckerna, diskuterar vad sexuella trakasserier kan vara och samtalar självklart om det högst aktuella metoo-kampanjen. På Enskede skola i södra Stockholm är värdegrundsarbete en naturlig del av skolarbetet.

Sedan tre år tillbaka jobbar lärarna i temaform med ämnen som utgår från de olika diskrimineringsgrunderna. Just nu står sexuella trakasserier i fokus. Några elever ur nionde klass på skolan berättar:

– Förra lektionen gick vi igenom vad olika elever har varit med om inom sexuella trakasserier, säger Johanna Siegbahn.

– Ord och att titta på någon kan vara sexuella trakasserier. Jag visste inte att det kunde vara det. Men alla uppfattar ju saker olika, säger Ottar Blomgren.

– Vi har vidgat våra vyer om när vi jobbat med det i skolan. Som att försöka få bort tabut i att anmäla eller att inte alltid våga prata om det. Vi raserar dessa murar genom att försöka prata om det mer. Det är en viktig del i att förhindra det, säger Maja Michelsson.

Mycket av lektionstiden ägnas åt diskussioner. Det kan till exempel vara scenarion med olika dilemman som presenteras, och så får eleverna tillsammans komma fram till hur situationen ska hanteras på ett bra sätt.

Alla elever ska med i arbetet, från förskoleklassen till högstadieeleverna. Mikael Bodin är förstelärare i nionde klass på Enskedeskola och är även ansvarig för värdegrundsarbetet. 

– Vår tanke är att det inte ska vara något lösryckt, något som man bara pratar om på mentorstiden. Detta ska genomsyra all verksamhet på skolan och all undervisning. Det är så otroligt viktigt med arbetet eftersom om eleverna inte känner sig trygga så är det jättesvårt att prestera i skolan. Kunskap och trygghet hänger ihop, säger Mikael Bodin.

Elevuppropet "Tyst i klassen" har fört in problemen med sexuella trakasserier och övergrepp i skolan i strålkastarljuset. Ämnet är mer aktuellt än någonsin. 

– Vi har naturligtvis problem, som man har på alla skolor. Det förekommer glåpord och säkert sexuella trakasserier också. Men vad vi ser är att mobbningsfallen har gått ner väldigt mycket, menar Mikael Bodin, förstelärare och ansvarig för värdegrundsarbetet på Enskede skola.

Jämfört med för tre år sen så konstaterar Mikael Bodin att färre fall av mobbning uppstår nu. Eleverna tycker också att det finns flera fördelar med att jobba aktivt med värdegrunder som sexuella trakasserier. 

– I min gamla skola hade vi inte sådana här projekt. Det tycker jag är negativt eftersom man måste få personer att inse att det inte är okej, säger Ottar Blomgren.

– Jag tänker att det kan vara nyttigt inför framtiden. Om vi själva skulle bli utsatta för någonting så kanske vi har en fördel i och med att vi kanske känner oss mer trygga i att anmäla och säga ifrån, säger Maja Wetterqvist.