Vatten eller inte vatten – det är frågan på Mars

Naturliga sandformationer snarare än tecken på flytande vatten. Det slår forskare fast i en studie om huruvida det finns flytande vatten på Mars yta.

Har det funnits eller finns det flytande vatten på Mars yta? Ja det är ett omdebatterat ämne bland forskare.

En sak som förbryllar är de regelbundna, mörka formationer som återkommande uppstår i sluttningar på planeten.

Är det tecken på rinnande vatten?

Ett forskarteam från bland annat universitetet i Arizona har nu tittat närmare på detta och slår fast att formationerna troligare uppstår efter damm- och sandrörelser.

Men studien är inte slutpunkten för diskussionen om existensen av flytande vatten på Mars yta, tror geomorfologen Andreas Johnsson på Göteborgs universitet som forskat på Mars klimat.

– Bäckraviner och andra landformer som det forskas på kan inte utesluta flytande vatten någon gång i Mars sena historia. Svaret kanske fås först när vi besöker dessa formationer med landare eller bemannade missioner, säger han.

Referens: Dundas et al. "Granular flows at recurring slope lineae on Mars indicate a limited role for liquid water". Nature Geoscience. 20 november 2017. Doi:10.1038/s41561-017-0012-5.