Skatten höjs på ISK-konton

Skatten på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar höjs från årsskiftet med 0,25 procentenheter.

Skatteutskottet har justerat sitt betänkande efter det att riksdagen i onsdags fastslog budgetramarna för nästa år.

Förändringen innebär att den årliga skattehöjningen för ett genomsnittligt ISK-konto på 80 000 kronor blir sammanlagt 60 kronor.

Skattehöjningen har fått kritik av såväl oppositionen som ekonomer. ISK-kontot introducerades för fem år sedan som en enkel och lättbegriplig sparform som människor uppmanades att spara i som alternativ till dyrare och krångligare fondkonton.

Sverigedemokraterna reserverade sig i utskottet medan Allianspartierna avstod med hänvisning till att budgetramarna redan har klubbats av riksdagen.