Svenskproducerad biogas konkurreras ut

2:13 min

Den svenska produktionen av biogas har stora problem. Biogasen har beskrivits som en viktig del av omställningen från fossila drivmedel, men det senaste året har den svenska produktionen blivit olönsam på grund av konkurrensen från billigare dansk gas.

Weine Wiqvist är vd på organisationen Avfall Sverige, där en stor del av svensk biogas produceras. Han är mycket oroad:

– Det akuta problemet just nu är att vi samtidigt upplever en besvärande konkurrens med importerad biogas och det beror på att den har dubbelt stöd i form av produktionsstöd och skattesanktioner, vilket innebär att den svenskodlade biogasen konkurreras ut, säger han.

Och ett exempel på det är den stora, bara tre år gamla, biogasanläggningen Jordberga i Skåne som drabbats hårt och i dagsläget inte kan sälja sin gas. Det kan leda till att produktionen läggs ned, säger den bekymrade platschefen Örjan Brönmark.

– Just nu går vi riktigt dåligt, beroende på priset. I värsta fall kan det bli så, men det tror jag inte. Jag hoppas att de som satt de förutsättningar vi hamnat i inser det och gör något åt det, så att vi får rättvisa förutsättningar att jobba efter, säger han.

Jordbergas problem är också ett kommande EU-förbud mot att använda odlade grödor som råvara till biogas, men branschens kris beror främst på konkurrensen från den danska, dubbelt subventionerade biogasen, säger Weine Wiqvist på Avfall Sverige.

– I Danmark har man i större utsträckning börjat att tillverka biogas och har inte fullt ut användning för det. Då kan man passa på att skeppa en del av detta till Sverige, säger han.

Vad kan den här priskonkurrensen från Danmark leda till?

– Den yttersta konsekvensen, och det har vi sett på några ställen i Sverige, blir att man helt enkelt inte kan använda den svenska biogasen på ett bra sätt. Den får eldas upp till ingen nytta. Det är en dålig användning av de mycket stora investeringar som gjorts av stat, näringsliv och kommun för att skapa en bra miljö i Sverige.