Hur kan vi flyga mer hållbart i framtiden?

4:19 min

Hur man kan flyga mer hållbart? Den frågan har kommit upp i kommentarsfälten i Tio miljoners diskussion om hur vi kan bli mer miljövänliga i vardagen. Vi ställde frågan till Jonas Åkerman, transportforskare på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

– Vi behöver mer bränsleeffektiva flygplan, vi behöver antagligen använda mer biobränsle, vi behöver organisera om hur man flyger och begränsa flygresandet till viss del för att nå hållbarhetsmålen, säger Jonas Åkerman.

– Men då krävs det ganska mycket av andra samhällssektorer, att de kraftigt begränsar sina utsläpp av växthusgaser.

Men flygresandet kommer antagligen aldrig kunna bli helt fritt från utsläpp, menar han. Koldioxidutsläppen kan vi få bort helt på sikt, men flygets andra utsläpp, de så kallade höghöjdsutsläppen som består av vattenånga och kväveoxider, är betydligt svårare att bli av med.

– De kan minskas delvis men är svåra att få bort helt. Hur stora dessa effekter är är ganska osäkert, men den bästa uppskattningen i dag säger att de har en nästan lika stor effekt som alla koldioxidutsläpp från flyget.

Just nu är inga stora, omvälvande hållbarhetslösningar på gång inom flygbranschen. Teknikutvecklingen går framåt med allt mer bränsleeffektiva flygplan, men parallellt med denna utveckling ökar också vårt flygresande och det är problematiskt, enligt Jonas Åkerman.

– Man effektiviserar flygplansflottan med en till två procent per år, men samtidigt ökar resandet med tre, fyra, fem procent per år. Så trots teknikeffektiviseringen får man ökade utsläpp.

Enligt Jonas Åkerman finns visioner om elflyg och vätgasflyg, men dessa typer av flygplan kommer inte ha någon större betydelse för minskade utsläpp i flygbranschen i stort. Det kan ta lång tid att dels utveckla tillräckligt lätta batterier för eldrivna flygplan och dels att byta ut hela flygplansflottan.

– Det är inget som kommer ha någon effekt de närmaste 30-40 åren, säger han. 

Biobränsle är en del av lösningen till minskade utsläpp inom flyget, men i nuläget finns det en del osäkerheter. Det är svårt att säga i dag hur mycket biobränsle vi kommer kunna producera globalt på lång sikt. Och om vi fortsätter att flyga så mycket som vi gör i dag är det inte möjligt att ersätta det fossila bränslet med biobränsle.

– Om man hade ett flygresande som var något lägre än i dag, så skulle man kanske kunna ersätta allt flygbränsle med biobränsle, men det är ökningstakten som är problemet.

Kommer flyget helt att kunna ersättas med något annat färdmedel?

– Nej, men däremot finns det möjlighet att ersätta delar av det, till exempel med snabba tåg eller sovtåg. Kanske minst lika viktigt är att man kan ersätta en del av tjänsteresandet med videokonferenser.

Vilka tips kan du ge till privatpersoner som vill resa mer hållbart?

– Om man har möjlighet om det är kortare resor kan man använda tåg eller buss. Kan man sköta jobbmöten med videokonferenser är det jättebra. Sen kan man fundera på om man kan åka på några färre flygresor och stanna borta lite längre när man väl är borta.

Om man måste använda flyg kan man klimatkompensera på andra sätt, menar Jonas Åkerman. Det som räknas ur klimatsynpunkt är de totala utsläppen vi ger upphov till.

– Om man kraftigt kan minska sin klimatpåverkan i andra sektorer när det gäller bil, bostad och konsumtion har man ett större utrymme att flyga lite mer.

– Vi behöver inte sluta flyga, men vi kanske behöver flyga något mindre. Allt detta beror på hur mycket man kan minska utsläppen i andra sektorer. Möjligen skulle man kunna resa ungefär lika mycket som vi gjorde 2010, ungefär en fjärdedel mindre än idag. Det skulle vara förenligt med att nå de långsiktiga hållbarhetsmålen som i Sverige är att nå nollutsläpp till 2050, säger Jonas Åkerman, transportforskare på KTH.