Macron: Vårt samhälle är sjukt av sexism

1:46 min

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor – en dag som uppmärksammas stort bland annat i Frankrike, med manifestationer i flera städer.

Den franske presidenten Emmanuel Macron höll ett tal, där han sa att jämställdhet är en av de viktigaste frågorna under hans mandatperiod.

– Vårt samhälle är sjukt av sexism, sa Emmanuel Macron i sitt tal idag på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Den internationella kampanjen #metoo har lett till att fler öppet talar om sexuella övergrepp och nu måste vi agera innan det är för sent, sa han.

Den franske presidenten sa att tre områden som ska prioriteras; utbildning, skyddet för offren och möjligheten att ta emot anmälningar.

I skolorna ska undervisning om kvinnoförnedrande stereotyper och pornografi ingå. Macron vill också se en reglering av våldsamt och kvinnoförnedrande innehåll i filmer och tv-spel. Han sa att det medicinska och psykologiska stödet för kvinnor måste förbättras och att polisen ska vara kunna ta emot anmälningar dygnet runt.

Idag är det bara en av fem kvinnor som anmäler sexuella trakasserier och den franska regeringen lanserar därför också en upplysningskampanj om brottsaspekten.

Kommentarerna från feminister idag har varit både uppskattande och kritiska. Kritiken gäller främst att budgeten på 420 miljoner euro, alltså drygt 4 miljarder svenska kronor, bara är marginellt högre än tidigare och att det inte räcker för att att det ska bli nån verklig skillnad.