Fängelse för uppmaning till terrorfinansering

1:26 min

Skåne Blekinge hovrätt fastställer tingsrättens dom, sex månaders fängelse, i ett mål där en man ska ha uppmanat personer att skänka pengar till terrororganisationer.

Sex månaders fängelse blev straffet för en 35-årig man som via Facebook uppmanat till insamling av pengar till terrorstämplade organisationer. Nu slår Hovrätten över Skåne och Blekinge fast domen från Malmö tingsrätt utan att göra några ändringar.

Mannens meddelanden innehåller straffbara offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet, enligt hovrätten. Precis som tingsrätten anser hovrätten att uppmaningar om finansiellt stöd till terroristorganisationer för vapeninköp är detsamma som att uppmana till särskilt allvarlig brottslighet.

Mannen var den första som åtalades i Sverige för att ha uppmanat andra människor att skänka pengar till terrororganisationer och domen har därför beskrivits som unik.

– Domen skickar ut en viktig signal att avståndet mellan ord och handling vad gäller Sveriges internationella åtagande inte är så stort. Sverige ska inte få vara en plattform för stödverksamhet för terrorverksamhet, sade vice chefsåklagare Hans Ihrman i samband med att tingsrätten meddelade domen.