Med VR mot Vintergatan

1:55 min

Med hjälp av ny virtual reality-teknik ska astronomer kunna flyga genom sina astronomiska data. Förhoppningen är att tekniken ska hjälpa astronomer att se nya mönster och ställa nya frågor.

Mattias Wallergård, forskare vid institutionen för designvetenskaper visar in i virtual reality-labbet på Lunds tekniska högskola.

– Du bara sträcker ut handen, sluter handen och jaha. Nu har du tagit tag i galaxen och kan vrida på den, säger Mattias Wallergård.

Forskningssatelliten Gaia skickades upp av det europeiska rymdinstitutet ESA under 2013. Det har resulterat i en databas med en miljard stjärnor i vår galax, Vintergatan, som inkluderar rörelser, avstånd och stjärnornas kemi.

Det är den största mängden någonsin av astronomisk data.

Nu ska forskare här i VR-labbet skapa en enorm virtual reality- modell av Vintergatan, som ska hjälpa forskarna att se mönster i den enorma datamängden.

– Det handlar mycket om att leka med data, säger Mattias Wallergård.

Man ska också kunna göra statistiska analyser och möta kollegor, när man befinner sig inuti datan.

Ett forskningsfält där VR-metoden kan användas är så kallad astronomisk arkeologi. Genom vår galax finns det band av stjärnor som har kommit till Vintergatan från andra förbipasserande galaxer.

I VR-miljön kan astronomerna lättare hitta i vilka mönster dessa stjärnor ligger.

– Det här är en helt ny form av applikation av astronomisk data, data som är extremt komplicerad och kräver avancerade analysmetoder, säger Oscar Agertz som är forskare institutionen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet.