Miljonsatsning på Sveriges största fisk

Malen ökar men den är fortfarande ovanlig. Därför satsar Havs- och vattenmyndigheten 5,8 miljoner kronor för göra livet lättare för jättefisken.

Sveriges största sötvattensfisk, malen, har ökat de senaste decennierna.

Det kan delvis bero på ett varmare klimat som gynnar malen. Men den är fortfarande väldigt ovanlig, och finns bara naturligt i Emån, Helge å och Båvenområdet.

Därför satsar nu Havs- och vattenmyndigheten på ett åtgärdsprogram för att förbättra malens vandringsvägar och renovera viktiga livsmiljöer.

I viktiga reproduktions- och uppväxtområden för malen kan också ett generellt fiskeförbud behövas.

I Sverige fångades den största malen i Båven år 1871, den var cirka 3,6 meter lång och vägde cirka 180 kilo.

Åtgärderna för att förbättra livet för denna mäktiga fisk i svenska vatten beräknas kosta 5,8 miljoner kronor.