Fakta om Varulvar i folktron

En varulv är en människa som har förvandlats till en varg, björn eller hund. Varulven ser ut som ett stort och lurvigt djur med lysande ögon som ibland springer på tre ben.

Det berättas också att varulvens ylande är hemskare och mer ihåligt än ylandet hos hundar och vanliga vargar.

Ofta sker förvandlingen till varulv under särskilda tider. Det kan vara varje kväll, vissa veckodagar eller under en speciell månad.

Idén om att en person av olika anledningar kan förvandla sig till ett rovdjur är mycket gammal och finns i många länder runt om i världen.

I Sverige trodde man på varulvar förr i tiden, men förklaringen till vad förvandlingen berodde på skiljde sig mellan olika delar av landet. Det kunde bero på trolldom, en förbannelse, fri vilja eller magi som gått fel.

Hur man bryter förtrollningen

I folktron finns flera sätt att bli fri från varulvsförtrollningen. Ett sätt var helt enkelt att berätta för någon att den var varulv.

Ett annat sätt var att högt ropa personens dopnamn. Ett tredje sätt var att visa medlidande och kasta lite mat åt varulven.

Hade förtrollningen orsakats av en som var trolldomskunnig kunde man försöka få den personen att bryta förtrollningen.

Och om det var ett magiskt föremål som låg bakom förvandlingen kunde föremålet förstöras. Det kunde till exempel vara ett vargskinn eller ett björnskinn.

Källor: Wikipedia, Institutet för språk- och folkminnen samt boken Älvor, Troll och talande träd av Ebbe Schön.