EU har enats om glyfosat

Växtbekämpningsmedlet glyfosat får förlängt tillstånd i EU för fem år till.

 Efter många om och men har medlemsländerna enats till sist — bara två veckor innan nuvarande tillstånd löper ut. Glyfosat ingår bland annat i ogräsmedlet Roundup och har länge stått i centrum för en rejäl träta mellan allehanda miljöaktivister, forskare, jordbrukare och företag.

Forskare på båda sidor har anklagats för att antingen tona ned eller skriva upp huruvida ämnet är cancerframkallande eller inte. Från miljösidan har intensiva kampanjer förts med över miljonen underskrifter insamlade till stöd för ett förbud.

I dag blev det ändå klart att glyfosatet fortsatt får användas i åtminstone fem år till.

I en särskild omprövningskommitté i Bryssel röstade länderna till sist för ett förlängt tillstånd, sedan otaliga tidigare röstningsförsök fastnat i oavgjort mellan ja, nej och vet inte.

– Jag är väldigt lättad, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till TT.

– Det är väldigt bra att länderna kunde enas om en bred kompromiss, eftersom alternativt hade varit att beslutet hade hamnat i kommissionens händer, säger Skog.

Miljöministern är samtidigt väldigt glad över att EU-kommissionen vid dagens möte lovat arbeta för en ökad insyn i hur de vetenskapliga underlagen ser ut.

– Det här är ju en fråga som har blivit väldigt kritiserad och en av punkterna som förts fram i de medborgarinitiativ som inkommit så det tror jag är ett jätteviktigt steg framåt, säger miljöministern.

Regeringen har inte varit berett att stödja EU-kommissionens tidigare förslag om att ge tillstånd för glyfosat i ytterligare tio år, men har röstat ja till ett femårigt tillstånd. Andra ja-sägare är bland andra Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Irland. På nej-sidan har framför allt funnits Frankrike, Belgien och Italien, medan Tyskland genom att avstå starkt bidragit till att beslutet dröjt.