Oro över adhd-medicin till barn

2:12 min

Ökad förskrivning av adhd-läkemedel till barn oroar Carl-Johan Ed, föreståndare för riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, i Borlänge.

Förra året skrevs det ut 137 recept per tusen barn i Dalarna under 15 år. 2006 låg den siffran på 20 recept. Det visar siffror från Socialstyrelsen. 

– Det är enormt höga siffror. Vi har för lite tid och vill ha snabba lösningar. Då är det kanske lättare att ge medicin snabbt, säger Carl-Johan Ed på RSMH.

Men Anna Ståhlkloo, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna, menar att ökningen beror på något annat.

Vi utreder många fler barn varje år än tidigare och får fler remisser in till oss med utredningsfrågor. Medicinering är en del i behandlingsinsatser vid ADHD så det är inte konstigt att förskrivning ökar. Föräldrar efterfrågar ofta medicin till sitt barn som en del i en insats.