Boom för elbilar kan göra metaller till bristvaror

1:50 min

Elbilar och laddhybrider väntas bli en allt vanligare syn på vägarna under de kommande åren. Men nu kommer varningar om att det kan bli svårt att fylla behovet av de metaller som används i elbilsbatterier vid en så hastig utveckling.

Vi står inför en slags revolution – en elbilsrevolution. Enligt prognoser från Internationella energirådet, IEA, kommer vi att se en explosionsartad ökning runt om i världen.

Dagens omkring två miljoner väntas öka till närmare 300 miljoner laddningsbara fordon år 2040. Man räknar med att de flesta elbilarna kommer att finnas i Kina.

Utvecklingen innebär att behovet av litium och andra metaller som används i elbilsbatterier kommer att öka dramatiskt.

I dag pågår forskning för att hitta bättre metoder för att återvinna litium, mangan och kobolt. Men även om återvinningen förbättras finns en överhängande risk att behovet kommer att överstiga naturtillgångarna på längre sikt.

– Alldeles oavsett vilka ämnen man tar så är det en ändlig källa, och man måste säkerställa att det finns återvinningstekniker, säger Christian Ekberg, professor i kärnkemi, som forskar kring industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Men återvinningstekniker kan inte lösa oss ur ett hastigt eskalerande behov, menar han.

– Ser man en sådan här exponentiell ökning av något kommer även materialbehovet att öka, även om vi har återvinning, säger Christian Ekberg.

Mer om återvinningen av elbilsbatterier hör du i miljöprogrammet Klotet