Utsatta kvinnor kraftsamlar mot sexuella övergrepp

2:07 min

Efter flertalet metoo-upprop organiserar sig nu kvinnor som har levt eller lever med drogmissbruk, kriminalitet och prostitution. De vill berätta om sexuella övergrepp som de har utsatts för.

Under hashtaggarna #intedinhora och #utanskyddsnät samlas nu ytterligare en grupp kvinnor för att protestera mot sexuella övergrepp.

#intedinhora är kvinnor med erfarenhet av prostitution och personerna i gruppen #utanskyddsnät har oftast haft någon typ av drogproblematik eller har befunnit sig i kriminalitet.

En av initativtagarna till #utanskyddsnät är Birgitta Johnsson. Hon blev drogfri för 17 år sedan och har själv erfarenhet av övergrepp och våld.

– Det är dags för oss att göra våra röster hörda. Det här är kvinnor som är dubbelt utsatta, som inte har något skyddsnät. Samhället uppmärksammar oss inte på rätt sätt, säger Birgitta Johnsson.

Inom gruppen delas minnen av övergrepp som kvinnorna har varit med om.

– En tjej har skrivit om att hon hade haft sperma över hela sin kropp. De hade skrivit "jävla tjackhora" på henne, på en toalett. Jag tycker att det här är så groteskt. Det är så fruktansvärt vad de här kvinnorna får stå ut med och den här skammen som vi har burit på i våra liv, på grund av de här övergreppen, berättar Birgitta Johnsson.

Birgitta Johnsson vill se att kvinnorna äntligen blir lyssnade på.

– Jag hoppas nu att samhället får upp ögonen för dessa kvinnor som är så fruktansvärt utsatta. Många av oss kvinnor har varit med om det här sen barnsben. Det har följt oss hela livet, Birgitta Johnsson.

Många kvinnor vittnar om att våld och övergrepp började tidigt i livet. Så var det även för Amanda, en av initiativtagarna till #intedinhora.

– Vi har, båda två initiativtagare, erfarenhet av prostitution som barn. Hela den här metoo-kampanjen har betytt otroligt mycket för människor, men det har saknats många berättelser. Det är just personer i prostitution som vi vet är väldigt utsatta. Det här handlar inte om en bransch eller ett yrke, det är en utsatthet, säger hon.

De två grupperna kraftsamlar nu för att göra sina röster hörda. Inom kort kommer upprop att lanseras. För båda grupperna är det viktigt att nå ut till personer som fortfarande lever i utsatthet.

Företrädare för #utanskyddsnät har besökt kvinnor på anstalter, som inte har tillgång till internet eller Facebook där gruppen samlas. Istället ges de kvinnorna möjlighet att skriva ner sina berättelser för hand, för att de ska kunna nå ut.

– Vårt mål är att makthavare ska öppna ögonen för den här gruppen och stärka lagstiftningen. Vi vill också öka kompetensen inom vården för att utsatta ska kunna få hjälp, säger Amanda.