Förslag: Alla förskolor ska lära barn om rätten till sin egen kropp

2:28 min

Regeringen vill göra det obligatoriskt för förskolor att lära barn om rätten till kroppslig integritet. Förslaget är en del av den nya läroplanen för förskolan, som just nu håller på att tas fram, och syftet är bland annat att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp i framtiden.

En av de förskolor som redan nu undervisar barnen i hur man säger ifrån är Berga förskola i Eskilstuna, där femåriga Vendela går.

– Stopp min kropp, det betyder att privata områden det är mun, rumpan och snippan och snoppen och bröstet. Om nån slår mig då brukar jag säga stopp min kropp, säger Vendela.

– De blir ju mer och mer medvetna, säger förskoleläraren Lisa Jisei och fortsätter:

– I början slängde de sig lite med det här begreppet stopp min kropp. Men nu märker man att det kommer fram i situationer när nån faktiskt går över gränsen, säger hon.

Sedan i våras har förskoleläraren Lisa Jisei lärt barnen att säga "stopp - min kropp" ifall någon gör något som man inte vill. Det kan handla om slag eller kontakt på privata områden som rumpan, munnen, snippan och snoppen.

Uttrycket "stopp min kropp" är hämtat från Rädda Barnens handbok med samma namn, och ger tips till vuxna hur de ska prata med barn om sexuella övergrepp, kroppen och att sätta gränser.

Sedan metoo-rörelsen startade har handboken fått rekordstort intresse inte bara bland föräldrar utan också bland förskolelärare.

Nu vill regeringen att rätten till kroppslig integritet ska skrivas in i den nya läroplanen för förskolan så att det blir obligatoriskt för alla förskolor.

Syftet är att stärka jämställdheten och att förebygga sexuella övergrepp, säger utbildningsminister Gustaf Fridolin.

– Det är viktigt för förskolans jämställdhetsarbete, för barnens rätt till sig integritet, och såklart i det förebyggande arbetet mot att barn ska utsättas för sexuella övergrepp, säger Fridolin.

– Det skapar en uppmärksamhet runt hur barnens lekar går till, om det finns lekar där barn kränker varandras kroppsliga integritet och sätter en bra kultur mellan killar och tjejer och mellan barnen i förskolan. Det andra är såklart att när barn får kunskap om att man har rätt till kroppslig integritet att min kropp är min så ökar ju också chansen att barn som faktiskt har utsatts för sexuella övergepp berättar det.

Lisa Jisei håller med om att det vore bra om alla förskolor arbetade med kroppslig integritet.

– Jag tror att det vore jättebra. Jag tror att det är något man tänker att man jobbar med, men vi märker ju nu när vi jobbar medvetet om det att vi diskuterar mer i personalgruppen, föräldrar börjar diskutera mer. Det blir mer på tapeten, säger förskoleläraren Lisa Jisei i Eskilstuna.