Hedersförtryckta kvinnor vittnar om övergrepp i #underytan

1:14 min

Hittills har det saknats vittnesmål från hedersförtryckta kvinnor, och enligt Galaxia Elias, initiativtagare till #underytan, beror det på att nästan ingen vågat berätta.

– Sedan metoo-kampanjen påbörjades har hedersförtryckta kvinnor varit tysta. De vågar helt enkelt inte dela med sig av sina erfarenheter, för att de är dubbelt utsatta. De skulle helt enkelt utsätta sig för fara om ifall de pratar öppet, säger initiativtagaren Galaxia Elias.

– Den här dubbla utsattheten gör att kvinnorna inte vågat berätta om sina erfarenheter i eget namn, säger hon.

Istället har hon själv intervjuat sex kvinnor som utsatts för både sexuella övergrepp och hedersförtryck, och i en sluten sociala medier-grupp återberättar hon sedan historierna, om barnäktenskap, våldtäkter och andra sexuella övergrepp.

Men det har varit svårt att få kvinnorna att berätta, ens anonymt, och det var till och med så att en av dem som ställde upp på intervju backade ur efteråt, berättar Galaxia Elias.

– De har varit tysta, och till och med nu, när alla kvinnor pratar öppet vill de inte medverka, för att de är väldigt rädda.

Devin Rexvid är forskare med inriktning på hedersvåld, och även han har noterat att det nästan helt saknats vittnesmål från kvinnor som lever i hedersförtryck i metoo-kampanjen.

– Det kan bero på något slags rädsla hos dem. Rädsla för repressalier från den egna familjen, den egna släkten. Att man behöver stå till svars. Det här är en stor skam för familjen och släkten.

Galaxia Elias hoppas att fler nu ska våga lätta sitt hjärta, åtminstone anonymt – flera andra kvinnor har också redan hört av sig. Och hon hoppas att metoo-kampanjen ska hjälpa också de hedersförtryckta kvinnorna.

– Jag hoppas att det leder till förändringar, och framför allt, att de här kvinnorna känner sig sedda och hörda.