Hur stressade är vi i dag – och varför?

3:57 min

I #tiomiljoner säger Luke att folk stressar så mycket idag, speciellt i Stockholm och att det går ut över människors välmående. Vi begav oss till en av Stockholms kanske mest stressade platser, centralstationen, för att höra om vi verkligen är mer stressade i dag än förr.

– Många tycker att det har blivit mer stressigt idag. Stressymptomen har ökat, framför allt hos unga tjejer. Men tittar vi på jobbet verkar det inte ha blivit generellt mycket stressigare än förr, säger Hugo Westerlund som är professor och föreståndare för stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Han berättar att när man frågar om arbetsmiljön på jobbet svarar folk ungefär likadant som för 20 år sedan. Men, han tillägger att det har förändrats inom olika yrken.

– I vårdyrken och offentlig sektor har det blivit sämre arbetsmiljö men bättre på andra ställen. Men unga verkar ha väldigt höga stressnivåer idag. 

Vad beror det på?

– Det beror nog på hela livet, många har höga ambitionsnivåer och ställer höga krav på sig själv. Man känner kanske en press att lyckas i skolan, komma in i arbetslivet, vara populär på Facebook, visa att man har många vänner och att man reser mycket. Det är väldigt mycket man ska, man har mycket krav på sig idag, säger han. 

I #tiomiljoner säger lyssnaren Luke att han upplever att folk stressar mycket, speciellt i Stockholm. Är det så att folk i storstan stressar mer än de som bor på landsbygden?

– Det finns inte så mycket forskning när det gäller det, men folk som kommer från landet tycker ju ofta att det är väldigt stressigt i storstan. Men vad det finns forskning om är pendling, att det kan vara väldigt stressande och det är ju speciellt för storstan. Där det kan hända saker, det är mycket folk och hög ljudnivå. Det kan vara en stressfaktor som läggs ovanpå alla andra saker.

Hur är det med stressen på landsbygden då?

– Ja det kan vara andra saker som stressar, det är ju inte bara att ha mycket att göra eller springa till tåget.  Det kan vara en rädsla att bli av med sitt jobb, stress över relationen, oro för barnen eller sjukdomar. Det finns mycket man kan bli stressad av som kanske på ett sätt är en värre stress än att jäkta lite på jobbet eller springa till bussen. För det är en begränsad tid och sedan är det över. Det är inte farligt att stressa lite ibland.

– Det farliga är om det blir långvarigt och ohanterligt och att man inte kan koppla av och vila sig emellan, säger Hugo Westerlund som är professor och föreståndare för stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.