1 730 kvinnor i upprop om övergrepp inom Försvarsmakten

4:56 min

Nu är det dags för kvinnorna inom Försvarsmakten att berätta om hur de får stå ut med trakasserier och kränkningar på sitt arbete.

1 730 kvinnor inom Försvarsmakten har slutit upp och släppt uppropet #givaktochbitihop där många vittnar om bland annat sexuella trakasserier.

Kapten Frida Linehagen, plutonchef vid Sjöstridsskolan i Karlskrona, har upplevt en rad kränkningar under sina snart 18 år inom militären. Hon tror att man måste hitta ett sätt för att de som utsätts ska kunna anmäla.

– Vi har inte ett system som är fungerande för det i dag. Framförallt har det inte trovärdighet hos de kvinnor som blir utsatta, säger Frida Linehagen

Men hon ser en enorm kraft i att så många nu har gått samman och säger ifrån.

– Jag är så otroligt tagen av alla vittnesmål jag tagit del av den senaste tiden. Att vi är så många, att det är så utbrett. Att jag inte är ensam. Men jag är samtidigt så innerligt tacksam för att vi gör det här tillsammans, säger hon.

Nu hoppas Frida Linehagen mycket på att det ska bli en förändring.