Förbjudet köra med mobil i handen 1 februari

1:36 min

Från och med den 1 februari 2018 ska det bli förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen. I dag kommer regeringen att presentera ändringen i trafikförordningen.

– Vi gör en ändring i trafikförordningen som gäller hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd. Förenklat kan man säga att vi ser till att man ska ha händerna på ratten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth och fortsätter:

– Vi kan inte ha en ordning där man har handhållen mobiltelefon, jag tror att de flesta förstår att det försvårar uppmärksamheten i trafiken. Och nu gör vi reglerna väldigt tydliga på den punkten

Finns det stöd i riksdagen för det här?

 – Ja, det finns ett stort stöd för detta också i riksdagen, tror jag, och dessutom tror jag att det även bland allmänheten finns en bred acceptans för att man ska vara koncentrerad på trafiken och inte smsa eller spela spel medan man kör bil, säger Tomas Eneroth.

Sveriges jämförelsevis liberala lagstiftning när det gäller bilförare, som att tala i mobilen, skickar sms eller statusuppdaterar på sociala medier tycks gå mot sitt slut. En som välkomnar det är trafikpolisen i Växjö, Tyko Pattberg. Mobilen vållar olyckor, säger han.

– Helt klart, man har inte uppmärksammat att personbilen eller fordonet framför har stannat lite hastigt, eller sådana saker. Man har haft fokuset borta några sekunder, någon hundradels sekund räcker, och sedan har en olycka inträffat, säger han.

– Jag tror att blir lättare för oss att övervaka, att om man använder mobilen så är det förbud på det.