Miljoner bergfinkar i Blekinge

3:16 min

Många i Blekinge har upplevt enorma fågelflockar den senaste tiden. På sina håll 100 000-tals under en timme.

Och det är bergfinken som letar mat i enormt stora flockar, berättar ornitolog Mats Olsson i Karlshamn.

– Anledning att de är i sådana stora flockar är att de söker mat i lövskogar, de älskar bokollon.

Många upplever det obehagligt

Häckar i Sibirien
Fåglarna flyger söderut under hösten. De häckar i norra Sverige och i östra Sibirien i Ryssland.

– Det är många som upplever det som obehagligt när det kommer sådana enorma mängder.

En miljon fåglar
I fågelttornet i Munkahusviken i Karlshamn i mitten av november räknades 8 000 fåglar i minuten. Under två och en halvtimme räknades 786 000 bergfinkar.

– Men det är i underkant, det flög förbi minst en miljon fåglar, säger Mats Olsson.

När maten är slut drar de vidare mot Skåne och sedan ner mot Europa.