P4 Gotland granskar

Region Gotland följer inte lagen "Tyvärr har vi missat det"

2:16 min

Region Gotland köper varje år städtjänster för miljonbelopp utan att tjänsterna upphandlats enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Region Gotland bryter därmed både mot sin egen policy och sina egna riktlinjer. 

– Det är väldigt olyckligt att vi inte har upptäckt att volymerna har blivit så stora, att vi inte har hunnit göra någon riktig upphandling av städ, säger Dag Hultemar, upphandlingschef på Region Gotland. 

Hur kommer det sig att det inte har gjorts? 

– Organisationen är ganska stor och det är flera förvaltningar som köper in städ. Så det har blivit en miss att vi inte har fått den totala volymen. 

Men det här innebär ju att ni inte följer Lagen om offentlig upphandling. 

– Ja, det blir det ju. Tyvärr har vi missat det. 

Under 2016 direktupphandlade Region Gotland städning för ungefär en miljon kronor, visar P4 Gotlands granskning. Men direktupphandlingsgränsen i LOU – lagen om offentlig upphandling – är på 534 890 kronor. Överskrids den, ska det göras en annonserad upphandling, med möjlighet för flera leverantörer att lämna anbud. Därefter kan regionen teckna ramavtal med den som lagt det bästa anbudet.

Men det har man alltså inte gjort - trots att det i regionens egen upphandlingspolicy, som antagits av fullmäktige, står att ramavtal alltid ska tecknas för tjänster som nyttjas regelbundet. Och det är upphandlingsfunktionen, där Dag Hultemar är chef, som ska verka för att detta görs. Så står det i regionens riktlinjer. 

– Vi har inte förstått att det är så stora volymer, säger han som förklaring till att de inte följer riktlinjerna. 

Efter P4 Gotlands granskning har Region Gotland påbörjat arbetet med att göra en korrekt upphandling av städtjänster.