Samhälle

Boende i Krokom tvingades i säng tidigt – personalen gick hem

1:43 min

Kvällspersonal på LSS-boenden i Krokoms kommun hade utvecklat ett system för att kunna gå hem tidigare – men fortfarande få betalt – avslöjar SVT Nyheter Jämtland.

Bland annat handlar det om en boende med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning som regelbundet tvingades lägga sig vid 17-tiden på ett gruppboenden inom LSS-verksamheten.

– Jag är enormt besviken på att det här har kunnat ske, säger socialchefen Anna Berkestedt-Jonsson, på Krokom kommuns webbplats.

Det var i maj som det upptäcktes när några unga timvikarier kontaktade facket Kommunal. De berättade också att de fick lära sig att jaga in vårdtagare på rummet så att personalen fick vara i fred.

Sedan dess har kommunen vidtagit ett antal åtgärder. Bland annat har det  ordnats med informationsmöten för samtliga anställda. Exakt vilka anställda som misskött sig har kommunen inte lyckats ta reda på.

Först i går, onsdag, skickades ett informationsbrev till anhöriga och gode män till de som bor på kommunens gruppboenden.

– Det är beklagligt att informationen till anhöriga inte går ut förrän i ett sådant sent skede. Men det har att göra med att vi var så fokuserade på att hitta lösningar för att komma tillrätta med problemet, säger Anna Berkestedt-Jonsson på Krokoms webbsida.

På torsdagen har också Krokoms kommun lämnat in en lex Sarah-anmälan.

– Jag trodde att det redan hade gjorts, säger Berkestedt-Jonsson till P4 Jämtland, om varför den kommer så sent.