Regeringens utredare kräver drastiska åtgärder mot segregering

Ge arbetslösa från segregerade områden förtur till arbete. Det är ett av de förslag som regeringens diskrimineringsutredare, professor Masoud Kamali, presenterade på onsdagen. Enligt Kamali krävs drastiska åtgärder för att bekämpa den ökade etniska segregationen på alla områden.

– De här områdena är stigmatiserade. Kommer du därifrån och har du din adress där så betraktas du som inte likvärdig med de andra sökande, säger Masoud Kamali.

Integrationsministern avvaktande
S:t Botvids gymnasium söder om Stockholm har besök av integrationsminister Jens Orback påonsdagen. Skolan ligger i Botkyrka, ett av de områden som sannolikt skulle omfattas av utredaren Masoud Kamalis förslag och där boende med likvärdiga meriter alltså skulle få jobb före andra.

Orback regarerar försiktigt.

– Jag ställer mig avvaktande till förslaget men det är för tidigt för mig att ha några kommentarer om det idag.

Vilket är problemet med ett sådant system?

– Vi får inte lösa diskriminering med diskriminering. Jag tror att det är bra att man lyfter upp frågan för att titta på makt och inflytande, men det här förslaget ställer väldigt många frågor om hur man ska upprätthålla ett säkert system.

Medborgarråd
Förturssystemet är ett förslag i Masoud Kamalis rapport, han vill också se ett slags lokala medborgarråd som språkrör i segregerade områden.

Det gäller att agera snabbt, enligt Kamali, och det krävs drastiska åtgärder för att bekämpa en ökad segregation.

Jens Orback tycks inte lika oroad.

Hur känns det att ha misslyckats så med integrationen?

– Det är en intressant fråga för jag skulle vilja att du belägger vad ett misslyckande är och det står också i den här utredningen att segregationen ökar. De siffror vi har pekar på motsatsen.

– Här är vi i Botkyrka i dag. Människor känner sig tryggare än 1999, extrastödet i undervisningen minskar, färre vill flytta härifrån, så i det här området ser det bättre och bättre ut för varje år men det är kanske inte lika roligt att rapportera.

Så när Kamali säger att det krävs drastiska åtgärder nu så är det en överdrift?

– Det är utifrån hans makt-och inflytandeperspektiv och han talar om hela Europa. Där skulle jag vilja ge honom rätt att vi behöver en medborgarrörelse som kräver sina rättigheter och sitt inflytande. Tankarna kring medborgarråd och boenderåd är tankar som vi måste utveckla, säger integrationsminister Jens Orback.

Johan Wangström
johan.wangstrom@sr.se