Sena snabbtåg kan hota nya bostäder

1:48 min

Bygget av höghastighetsbanor skulle ge 100 000 nya bostäder, men oenighet kring hastigheten på tågen och hur snabbt banan ska byggas riskerar nu hela projektet.

Höghastighetstågen ska knyta samman Sveriges tre största städer. Enligt Trafikverket kostar det 230 miljarder kronor att bygga banan. Snabbtågen ger en bättre arbetsmarknad och gynnar miljön, säger förespråkarna.

Sverigeförhandlingen har på regeringens uppdrag tröskat fram överenskommelser med en rad kommuner. I gengäld för snabba tåg och annan infrastruktur ska kommunerna bygga 100 000 bostäder, är det meningen.

– Här visar nu kommunerna att de är beredda att ställa upp, att det finns förutsättningar, att marknaden är intresserad, säger Catharina Håkansson Boman på Sverigeförhandlingen, som är en kommitté under Näringsdepartementet.

Men avtalet om snabba tåg och bostäder är villkorat.

– Vi har avtalat med kommunerna om att de ska bygga bostäder under förutsättning att järnvägen byggs snabbt och att den byggs för 320 kilometer i timmen, säger Catharina Håkansson Boman.

Trafikverket har föreslagit tåg som går i 250 kilometer i timmen i stället för 320, och att banan byggs i betydligt långsammare takt än vad som sägs i Sverigeförhandlingens avtal med kommunerna.

– Men då hotas avtalet om tåg och bostäder, säger Catharina Håkansson Boman.

Risken finns att kommuner och andra intressenter börjar tappa tilltron till projektet, enligt Catharina Håkansson Boman.

– Då får vi varken ett helt nytt järnvägssystem eller bostäder.

En som inte skulle beklaga att Sverigeöverenskommelsens avtal med kommunerna föll är Andreas Bergström, vice vd på den liberala tankesmedjan Fores.

– Tyvärr, när man gör riktigt stora investeringar så hamnar man ofta i att bygget blir dyrare än vad man hade tänkt sig, det tar längre tid än vad man hade tänkt sig och nyttan blir mindre än vad man hade tänkt sig, säger Andreas Bergström.