EU vill slopa vetorätten i skattefrågor

2:20 min

Efter de senaste avslöjandena om aggressiv skatteplanering och skatteflykt öppnar nu EU-kommissionen för att slopa EU-ländernas vetorätt i skattefrågor.

Men Sveriges finansminister Magdalena Andersson säger blankt nej.

– Att vårt skattesystem skulle styras från Bryssel tycker jag är en dålig idé. Att ta ut skatt är en nationell fråga som man bör fatta beslut om nationellt i så stor utsträckning som möjligt, säger Magdalena Andersson.

Det var förra veckan som EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici aviserade att han förbereder ett lagförslag om att skrota vetorätten i skattefrågor och istället övergå till majoritetsbeslut. Då skulle Sverige och andra länder som motsätter sig gemensam lagstiftning på skatteområdet kunna bli överkörda.

I dag fattas alla beslut om skatter med enhällighet. Alla 28 EU-länder måste vara överens, och det har lett till att en rad lagförslag hamnat i långbänk på grund av motsättningar mellan EU-länderna. Med majoritetsbeslut skulle EU bli mera effektivt, resonerar EU-kommissionen.

Moscovici vill använda en bortglömd paragraf i Lissabonfördraget, artikel 116, som säger att EU-kommissionen på egen hand kan besluta att gå över till majoritetsbeslut om det finns en risk för "snedvridning av konkurrensvillkoren på den inre marknaden", det kan till exempel handla om att länder konkurrerar med varandra med alltför generös skattelagstiftning.

Efter den senaste tidens avslöjanden om aggressiv skatteplanering har EU gjort flera försök att skärpa lagstiftningen mot skatteflykt. Till exempel införa hårdare krav för skatterådgivning,  men små länder som Luxemburg, Malta och Irland säger nej.

En annan tvistefråga som ska diskuteras när EU:s finansministrar möts i Bryssel i dag är beskattning av stora IT-företag som Google och Facebook, som kan utnyttja kryphål i skattelagstiftningen för att undvika skatt.

Sverige säger nej till en sån skatt och vill inte att EU ska få mera makt i skattefrågor.

– Fattar vi beslut i EU, ja då ska det vara med enhällighet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Vad tror du reaktionen skulle bli om EU-kommissionen sa att nu beslutar vi om det här med majoritetsbeslut?

– Jag tror faktiskt inte att det skulle vara möjligt för kommissionen att göra, givet den diskussion som vi har haft, säger Magdalena Andersson.